Forum ICT-društvo

Projekt ima u vidu regionalnu razvojnu koncepciju Slavonije i Baranje, Osijeka kao središta regije, zaustavljanje iseljavanja mlade populacije te regionalno povezivanje Slavonije i Baranje, Dalmacije, Istre, odnosno hrvatskih regija s uspješnim centrima izvrsnosti u području ICT industrije, i Zagrebom kao središtem.

1. Institut za europske i globalizacijske studije – Split (www.inegs.com) u suradnji s udrugom Osijek Software City (softwarecity.hr) pokreće Forum ICT-društvo.

2. Filozofija Foruma je dijalog različitih aktera iz lokalne i globalne akademske zajednice koji se bave teorijskim aspektom odnosa informacijskih tehnologija i društva, zatim ICT stručnjaka, predstavnika ICT sektora (tvrtke), političkih struktura (Grad, Županija, RH) koji se bave izradom i provedbom ICT politika u doba tehno-kulture. Forum ima ideju međuregionalnog povezivanja unutar RH, najznačajnijih aktera iz ICT sektora i zaustavljanje iseljavanja. Mjesto održavanja Foruma je grad Osijek i Osječko-baranjska županija.

3. Cilj Foruma je slobodna rasprava, razmjena ideja, zagovor dijaloga i poslovne suradnje među navedenim akterima, promocija ICT sektora u funkciji razvoja RH i digitalne ekonomije u doba digitalnog, umreženog, globalnog informacijskog društva 21. stoljeća, s naglaskom na pozitivne i negativne strane ICT-a i njihova utjecaja na društvo (tehnološki determinizam), uključujući cyber rizike (društvo rizika), i suočavanje s rizicima globalnog informacijskoga društva na tragu koncepta refleksivne modernizacije.

4. Forum sa svojim prijedlozima i inicijativama teži biti poticajan pri izradi analiza i strategija lokalnog (Osijek), regionalnog (OBŽ) i nacionalnog razvoja (RH) u kontekstu ICT politika, u funkciji digitalne ekonomije kao nove forme ekonomije u 21. stoljeću.

5. Opravdanost Foruma počiva na činjenici važnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje bitno utječu na transformaciju svakodnevnog života u svim njegovim regijama u okviru (globalnog) informacijskog/umreženog društva i ICT sektora kao najrazvijenijeg u okviru gospodarskog sustava RH.

6. Forum zagovara stvaranje povoljne i prijateljske društvene klime u ICT sektoru, kao kičme gospodarskog razvoja, na bazi reforme obrazovnog sustava, daljnje digitalizacija istoga, kvalitetnih zakona koji pomažu razvoj ICT sektora, poreznih rasterećenja i novih ulaganja u ICT, koji vidimo kao kičmu razvoja grada, županije i RH u 21. stoljeću, odnosno vremenu druge moderne i velike transformacije svijeta pod utjecajem ICT-a i globalizacije.

7. Forum bi se svake godine održavao u Osijeku prvih dana proljeća.

8. Prvi Forum pod naslovom „Informacijske tehnologije i globalizacija - tehnološka dimenzija globalizacije i utjecaj na društvo“ održat će se 23. ožujka 2018. u Osijeku.

8.1 Previđena su četiri panela i četiri kratka izlaganja.

9. Rad Foruma pratit će stari i novi mediji uz potporu PR agencije. Tvrtka Spektar iz Zagreba ima logističku funkciju.

10. Dokumenti Foruma bit će objavljeni u medijima, kao i na mrežnim stranicama Instituta za europske i globalizacijske studije – Split (www.inegs.com) i udruge Osijek Software City (softwarecity.hr).

pozadina

Program

Više...

Kontaktirajte nas
Više...
Registriraj se!

Više...