EMAIL MARKETING

Popularan način kojeg tvrtke obilato koriste za direktnu komunikaciju s potrošačima je e-mail. E-mail služi raznim funkcijama, uključujući prodajne promocije i sredstvo je kroz koje tvrtke koriste za informiranje o proizvodima i uslugama. Poruke također mogu uključiti branding sa logotipom, linkom, e-mail adresom, telefonskim brojevima.

Dobro sastavljanje email poruka je vještina koja se može naučiti. Glavni fokus treba staviti na ton govora i gramatiku jezika u tijelu poruke.

Točke koje treba upamtiti za pisanje e-pošte:

– Naslov treba uzrokovati wauuuu efekt
– Subjekt poruke mora biti kratak i jasan
– Pobrinite se da uključite podatke o pošiljatelju
– Izbjegavajte hype i zabludu čitatelja, pišite sažeto i jasno
– Pišite gramatički ispravno
– Nemojte “vikati” ili koristiti sva velika slova

Na kraju krajeva šaljite email samo onim ljudima koji su prethodno dali dozvolu da žele primati vaše poruke, nemojte spamat…